Hvor farlig er det egentlig å stå på snowboard?

Synes du at det ser skummelt ut å stå på snowboard, uten verken fleksibiliteten med to ski eller den trygge støtten fra stavene? Eller mener du at snowboard har fått et overdrevet dårlig rykte, og at det er mulig å legge til rette for en trygg opplevelse også på brettet? Begge synsvinklene kan ha noe for seg – vi ser nærmere på hvor farlig det er å stå på snowboard.

Sammenlignet med andre vintersporter

Til å begynne med er det slik at både snowboard, alpint og freestyle har høyere skadefrekvens enn for eksempel langrenn. Det gjelder også i konkurransesammenheng, det er oftest i de alpine disiplinene vi blir vitne til skumle ulykker med tragisk utfall. Det er dessuten  en god del tryggere å drive med skihopp sammenlignet med alpine disipliner på elitenivå. Skihopperen beveger seg i omtrent 90 km/t, og lander på et flatt og fint sted, en alpinutøver kan bevege seg i opp mot 140 km/t over ulendt terreng.

Noe av denne risikoen kan du aldri fjerne, helt enkelt fordi det å bevege seg på snowboard dreier seg å kjøre i en bakke, eventuelt også med hopp. Farten blir selvfølgelig høyere enn i langrennsløypa, samtidig som risikoen for fall også er høyere. Noen eldre undersøkelser viser dessuten at snowboard faktisk er farligere enn andre alpine disipliner, særlig med tanke på fallskader og håndledd.

Mye kan forebygges

Frakturer og andre skader i håndledd er svært vanlige diagnoser etter uhell på snowboard. Det skyldes helt enkelt at fall på snowboard, der begge føttene er festet til brettet, fører til at det i mange tilfeller er håndleddene som utsettes for belastning. Samtidig er det uten tvil mulig å gjøre forebyggende tiltak. En undersøkelse viste at omtrent 8 % av tilfellene med håndleddsbrudd brukte en håndleddsbeskytter, omtrent 92 % benyttet ikke beskyttelse.

Håndleddsbrudd kan være både smertefullt og irriterende, men hodeskader kan få fatale følger. Derfor er bruk av hjelm også noe av det aller viktigste, og samtidig enkleste, du kan gjøre for å unngå alvorlige skader. En hjelm beskytter selvfølgelig ikke mot alle nakke- og hodeskader, og det er fortsatt viktig å bruke sunn fornuft i bakken. 

Avslutningsvis er det også viktig å sørge for at utstyret er korrekt tilpasset og stilt inn, og i tillegg sørge for at både fysisk styrke og teknisk trening er på et nivå som er tilpasset løypene du kjører i.

At bakkene og løypene er godt sikret har selvfølgelig også betydning, men det er likevel viktig å begynne med egen trening, ferdigheter og atferd, Ansvarlighet i bakken dreier seg dessuten ikke bare om å passe på egen sikkerhet, det er også et spørsmål om være hensynsfull i møte med alle de andre som kjører i anlegget.